Rig Building

Hos Kanlyd kan du få bygget både profesjonelle pedalbrett, og rack.
Vi gjør også enkle reparasjoner og vedlikehold på røramper.
Se instagramfeed for bilder av rigger.