Hvorfor analogt miksebord?

De siste 20 årene har trenden gått fra store profesjonelle lydstudioer med svære analoge miksebord til mindre prosjektstudioer.
Slike studioer er som regel basert på at alt skjer internt i en datamaskin, med liten eller ingen bruk av analogt utstyr. Grunnen har vært forståelig da databasert utstyr tar mindre plass, er rimeligere, og i manges ører låter like godt. Jeg var selv i mange år fast i troen på at fulldigitalt lydstudio var tingen. Men hvorfor er det da slik at de store studioene, som fortsatt eksisterer sverger til store tungvinne analoge miksere?

Alle ulempene som: Dyrt vedlikehold, trenger stor plass, tar lang tid å sette opp ved recal osv, skulle tilsi at med dagens teknologi var å fortrekke. I følge mange er dagens teknologi med 64bit floating point kalkulasjon langt på vei bedre. Sies å gi deg ubegrenset headroom, ingen farging av lyden, kjapp recall osv..Vel her ligger problemet, dagens teknologi gjør at vi som teknikker har vært late og ikke lære oss faget. Vi tror at så lenge vi jobber digitalt er det ingen av de reglene som gjelder ved analog miksing som gjelder. Vi har lært at internt i alle dagens audio programmer (DAW’s) er det ubegrenset med headroom, overstyrer det på utgangen er det bare å dra ned master fader i programet.
Vi har ikke lært å sette riktige nivåer på hver kanal for å ikke overstyre miks bus, slik man må med et analogt miksebord.

Dette fører til at vi kjører alt for høye signaler når vi mikser, uten tanke for at de fleste plugins i realiteten er simuleringer av analogt utstyr og er beregnet for å jobbe  på de samme signal nivåene som analog utstyr. Analogt utstyr er beregnet for det vi kaller 0db vu, det må ikke forveksles med det maksimale digitale signal nivået som kalles 0dbfs. odb vu er som oftest mellom -14 og-18db under 0dbfs, det vil si at når vi er vant til å mikse digitalt ligger ofte langt over de nivåene vi burde bruke. Når vi kjører et analogt miksebord litt hardt og ligger på +5db VU er det langt igjen til 0dbfs. Ved å bruke et analogt miksebord sammen med digital teknologi slik vi gjør i Kan Lydstudio, har vi ikke noe valg men må tilpasse nivåer til API miksebordet. Det fører automatisk til at vi jobber på et mere riktig signal nivå. Kan det være andre fordeler som vi ikke har tenkt på?

Som oftest er grunnen til at teknikere i de store klassiske studioene fortsatt sverger til sitt gamle miksebord at de ikke synes digital miksing låter like fint, hvorfor? Det er fordi digitalt blir rett og slett for sterilt, øret vårt oppfatter det ikke som like fint. Grunnen til dette er at det blir for perfekt, øret er vant til å høre analog lyd. For å si det enkelt skjer det mye farging av lyden som vi oppfatter som positivt i et analogt miksebord. Under kan du se en video jeg har laget for å illustrere forskjellene, ta en titt. Kan du høre forskjell?